View Single Post
ישן 04-03-12, 01:41   # 2
Hosts System
הנהלת המערכת.
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Dec 2005
הודעות: 126

Hosts System לא מחובר  

ריענון רשימת משתמשים שהם עסקים רשומים.

שלום לקהילת הוסטס,

רובכם מכיר את קבוצת המשתמשים הידועה בשם: "[עסק רשום]" ומכיר בקבוצה זו כיוזרים שעברו את תהליך ההרשמה הקפדני.
עם הזמן, מספר עסקים החליפו ידיים, חלקם התמזגו בעסקים אחרים, וחלקם אף נסגרו.
בימים אלו אנו מבצעים ריענון רישומים לכל היוזרים שנרשמו בעבר כעסקים רשומים ו/או כעובדים בעסקים רשומים על מנת לוודא כי
הקבוצה היא עדכנית.

גולשים שעברו שידרוג למעמד עסק רשום לפני ה-1 בינואר 2010 יצטרכו לעבור את תהליך הרישום מחדש וזאת כדי שנוכל לעדכן את הרישומים אצלנו.

אם שיניתם את שם העסק, אם החלפתם/שידרגתם מעוסק פטור לעוסק מורשה ו/או לחברה, עליכם לשלוח לנו את הניירת העדכנית כדי
שנוכל לעדכן את הרישום.

החל מה-15 במרץ 2012, גולשים עם מעמד של "[עסק רשום]" שלא יאשרו/יאמתו את הרישום בצורה מלאה, יועברו למעמד
של "משתמש רגיל" או [היכל התהילה] בהתאם לפעילותו בפורום.

שימו לב לדרישות המדוייקות של נוהל הרישום - כולל צילום תעודת זהות וצילום עדכני של רישום העסק:

המסמכים הנדרשים:

1. צילום של תעודת הזהות - צילום מלא שכולל את התמונה. ניתן להוסיף כיתוב אלכסוני כאמצעי נגד זיוף לתעודה, אך יש לוודא
כי הפרטים המלאים - שם, מספר ת"ז, שם אב, תאריך לידה, מקום הנפקה - יהיו גלויים, חדים וברורים. צילומים/סריקות שלא יהיו
איכותיים, ידחו.

2. עליכם לשלוח אישור עדכני משנת 2012 לפעילות המס שלכם.
אישור עדכני יכול להיות אחד מהמסמכים הבאים:
א. צילום/סריקה של רישיון העסק (עוסק פטור/עוסק מורשה/חברה בע"מ)
ב. צילום/סריקה של חזית פנקס תשומות ממס הכנסה/פנקס מע"מ
ג. צילום/סריקה של חשבונית מס - יאפשר לוודא כי החברה רשומה ופעילה באתר שע"מ.

* דרוש רק אחד משלושת המסמכים המצויינים לעיל והוא צריך להיות ברור וקריא.

לחברות בע"מ בלבד: יש לצרף פרוטוקול חתום על ידי רואה חשבון החברה או עורך דין עם ציון ספציפי של מיהו הנציג הרשמי המאושר של החברה הרשאי לפעול בפורום הוסטס ולייצג את החברה.

שימו לב: פורום Hosts לא מקבל פקסים, יש לצלם או לסרוק את אחד מהמסמכים הנדרשים.

-יש לשלוח את פרופיל המשתמש שהוא בעל העסק ומחזיק בזיכיון (הId של המשתמש) ושם העסק.

את המסמכים יש לשלוח לאימייל: admin@Hosts.co.il

בברכה
__________________
בברכה, הנהלת המערכת.