View Single Post
ישן 08-06-07, 17:48   # 1
SHeDoN
מנהל קהילה ומנהל כללי בדימוס
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Oct 2005
מיקום: תל אביב
גיל: 30
הודעות: 5,739

SHeDoN לא מחובר  

Exclamation סעיף תקנון העסקים הרשומים

כל חבר בHosts המעוניין לפרסם את עסקו באמצעות הודעות, פרסום בחתימה ו/או בכל דרך בHosts מחוייב לעבור תהליך הרשמה, וזאת על מנת שיוכל להציג את עצמו כעסק המוכר לרשויות השלטון ולקדם את עסקו באמצעות Hosts.

תהליך ההרשמה הינו פרטני לכל משתמש בפורום בהם יצטרך להמציא מסמכים שונים אשר מוכיחות את אותו עסק מוכר לשלטונות.
התהליך עצמו צריך לקחת מספר ימים עד שבוע.

כדי לעבור את התהליך יש להעביר לHosts מסמך, את פרופיל המשתמש וכמו כן את כתובת החברה:

-רשימת המסמכים כוללת לפחות שני מסמכים:
0. צילום או סריקה של תעודת הזהות של בעל העסק הרשום.
ואחד מהמסמכים הבאים:

1. צילום או סריקה של טופס מע"מ עם שם העסק או שם המשתמש - המסמך צריך להיות עד גיל שנתיים בלבד. מסמכים ישנים יותר לא יתקבלו.
2. צילום או סריקה של פנקס חשבוניות
3. צילום או סריקה של רישיון העסק

לחברות בע"מ בלבד:
יש לצרף פרוטוקול חתום על ידי רואה חשבון החברה או עורך דין עם ציון ספציפי של מיהו הנציג הרשמי המאושר של החברה הרשאי לפעול בפורום הוסטס ולייצג את החברה.

* דרוש רק אחד משלושת המסמכים המצויינים לעיל והוא צריך להיות ברור וקריא.

שימו לב: פורום Hosts לא מקבל פקסים, יש לצלם או לסרוק את אחד מהמסמכים הנדרשים.
-יש לשלוח את פרופיל המשתמש שהוא בעל העסק ומחזיק בזיכיון (הId של המשתמש) ושם העסק.

את המסמכים יש לשלוח לאימייל: admin@Hosts.co.il

בכל דרך אחרת שישלחו המסמכים הנושא לא יטופל. אנא שלחו את המסמכים באמצעות המייל בלבד (מומלץ לקרוא את האזהרה שפורסמה בנושא).

"חסות":
אפשרות נוספת לחברים אשר אינם מעוניינים או יכולים להמציא את המסמכים הנדרשים על שמם היא באמצעות רישום של עסק קיים. אנו קוראים לאפשרות זאת "חסות" (על אף שהיא איננה כך מבחינה משפטית).

באפשרות זאת ניתן להשתמש ברישום עסק קיים של משתמש אחר או עסק של קרוב משפחה או חבר, אך זאת היא אפשרות עם הגבלות כבדות:

כל עסק שנרשם בפורום הוסטס, רשאי לפרסם את עצמו בלבד. לפיכך, אם מקבל חסות רוצה לפרסם עסק, הוא רשאי לפרסם אך ורק את עסקו של נותן החסות (הכוונה היא לאפשר לעובדים באותו העסק לפרסם את העסק).

במקרה כזה, יש לצרף אישור מהעסק אשר נותן את החסות.
האישור של העסק שנותן חסות צריך לציין שהוא לוקח עליו את כל האחריות המשפטית והחוקית לפעילות החבר שמבקש את החסות.

יש לצרף במקרה כזה: גם את אחד האישורים הנזכרים לעיל (1', 2' או 3') וגם אישור של בית העסק הנותן חסות שמאשר שהוא נותן את הסכמתו ואת אישורו לקבלת אחריות משפטית וחוקית (מכתב אישור + חתימה בסוף המכתב).


מטרת החסות היא לאפשר לתת לעובדים של אותה החברה לפרסם גם. חשוב: החסות מאפשרת למקבלי החסות לפרסם אך ורק את העסק שנותן את החסות.
אם מקבל החסות יפרסם עסק נפרד, גם בעל העסק שנותן את החסות וגם מקבל החסות יאבדו את הזכות לפרסם בפורום.

בכל מקרה, האישור יהיה למקסימום של "בעל העסק + 2 מורשים נוספים" לכל היותר.


הערה חשובה:

כל חבר בHosts המעוניין לפרסם את עסקו באמצעות הודעות, פרסום בחתימה ו/או בכל דרך בHosts מחוייב לעבור תהליך הרשמה, וזאת על מנת שיוכל להציג את עצמו כעסק המוכר לרשויות השלטון ולקדם את עסקו באמצעות Hosts. עם זאת הנהלת הוסטס שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמש מדרגת "עסק רשום" בכל עת וזאת ללא כל הודעה ו/או התראה מראש וזאת מבלי קשר לתרומת המשתמש לפורום ו/או לפעילותו העסקית.
כמו-כן, הנהלת הוסטס עשויה לפנות מדי פעם בפעם אל המשתמש בבקשה להוכחת פעילותו העסקית וזאת למטרת שימור מעמדו כעסק רשום ו/או לצרכים אחרים.
במקרים נדירים, משתמש במעמד "עסק רשום" עשוי, לפי שיקולו של אדמין פורום הוסטס, לאבד את מעמדו כ"עסק רשום" במידה ויצטברו מספר רב של פניות ותלונות כנגדו.מדריך לא רישמי איך לרשום עסק:

http://www.hosts.co.il/forums/showthread.php?t=12057


חברים אשר אינם יכולים להמציא את אחד המסמכים המוזכרים יוכלו עדיין לכתוב ולפרסם הודעות ותגובות בפורומים שונים אשר אין בהם עניין מסחרי הכולל הצעות אחסון אתרים, הצעות לגרפיקה בתשלום או הצעות מסחר שונות. מכאן, שבפורומים של תמיכה טכנית, תכנות, דיבורים והצגת עבודות (זוהי רשימה מדגמית), אין בעיה לשלוח הודעות ולהגיב. אין בכך רשימה מלאה של הפורומים, והשמות יתכן וישתנו בעתיד.

גלישה נעימה,
Hosts.

Last edited by shev.com; 22-06-10 at 23:00..